Canvas is not supported in your browser.

Danh mục sản phẩm

Băng dính vải

 • grid
 • list
 • Băng dính vải sợi thủy tinh
  Liên hệ

  Băng dính vải sợi thủy tinh được sản xuất tại nhà máy của công ty chúng tôi. Là dòng sản phẩm cao cấp có khả năng chịu lực, chịu tác động của bên ngoài. Sản phẩm được chúng tôi cung cấp nhiều cho các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc. Với chất lượng.

 • Băng dính vải chất lượng cao
  Liên hệ

  Băng dính vải chất lượng cao được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, có độ bền cao và bám dính tốt. Được chúng tôi thiết kế và sản xuất với nhiều.

 • Băng dính vải giá rẻ
  Liên hệ

  Băng dính vải giá rẻ có nhiều kích thước tiện lợi cho khách hàng. Chúng tôi đáp ứng được nhiều yêu cầu kích thước vì được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất,.

 • Băng dính vải màu phổ thông
  Liên hệ

  Băng dính vải màu phổ thông có nhiều kích thước tiện lợi cho khách hàng. Chúng tôi đáp ứng được nhiều yêu cầu kích thước vì được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

 • Băng dính vải màu
  Liên hệ

  Băng dính vải màu được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, có độ bền cao và bám dính tốt. Được chúng tôi thiết kế và sản xuất với nhiều màu sắc.

 • Băng dính vải nâu
  Liên hệ

  Băng dính vải nâu có nhiều kích thước tiện lợi cho khách hàng. Chúng tôi đáp ứng được nhiều yêu cầu kích thước vì được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, có.

 • Băng dính vải 20mm
  Liên hệ

  Băng dính vải 20mm có nhiều kích thước tiện lợi cho khách hàng. Chúng tôi đáp ứng được nhiều yêu cầu kích thước vì được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, có.

 • Băng dính vải 18mm
  Liên hệ

  Băng dính vải 18mm có nhiều kích thước tiện lợi cho khách hàng. Chúng tôi đáp ứng được nhiều yêu cầu kích thước vì được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, có.

 • Băng dính vải
  Liên hệ

  Băng dính vải có nhiều kích thước tiện lợi cho khách hàng. Chúng tôi đáp ứng được nhiều yêu cầu kích thước vì được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của công ty chúng tôi. Sản phẩm có chất lượng và giá thành đảm bảo. Được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, có độ.

Scroll